Projecten

Op deze kaart vind je projecten die onderdeel zijn van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Per wijk, thema, startjaar en de status van een project kan je projecten zoeken. Voor nu zijn alleen de projecten die in het eerste deel uitgevoerd worden zichtbaar. 

Heb je inhoudelijke opmerkingen over de projecten, buiten de participatie van een project? Neem dan contact op met gemeente@gouda.nl .