Wijkmobiliteitsplannen

Welke impact heeft het VCP op mijn wijk? Welke projecten voert de gemeente uit en welke maatregelen kan ik de komende tijd verwachten? En hoe kan ik mijn eigen wensen en opmerkingen over verkeer en mobiliteit in de wijk doorgeven? Als onderdeel van het VCP stellen we de komende jaren wijkmobiliteitsplannen op voor onderstaande gebieden. 

Plannen per wijk

Per wijk worden er aparte plannen gemaakt.  Tot nu toe zijn de wijkmobiliteitsplannen gemaakt voor Binnenstad, Kort Haarlem en Korte Akkeren. Op de overzichtspagina van de wijkmobiliteitsplannen vind je meer informatie, bijvoorbeeld nieuws en planning. 

Binnenstad

In dit plan staat hoe de gemeente van de binnenstad een autoluw gebied gaat maken. Er komt meer ruimte voor lopen en fietsen. De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers verbetert. En er komt meer ruimte voor groen en verblijfsruimte. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn verdeeld in een korte, middellange en lange termijn. Er komt een maximum aantal vergunningen voor bewoners van de Binnenstad. Bewoners krijgen ook de mogelijkheid om goedkoper op parkeerterreinen / in parkeergarages te kunnen parkeren.

Meer algemene informatie.

Kort Haarlem

In dit plan staan de maatregelen om de verkeerssituatie te in de wijk te verbeteren. Deze maatregelen gaat de gemeente de komende jaren (tot 2042) uitvoeren. Belangrijk onderdeel is dat in de wijk het parkeren betaald wordt. Ook veranderen een aantal rijrichtingen in de wijk, en worden fietsroutes gemaakt. Het zware vrachtverkeer mag de wijk niet meer inrijden. De Joubertstraat en singels worden 30 km/u wegen. Er komen extra maatregelen om de omgeving rondom de scholen veiliger te maken.

Meer algemene informatie. 

Korte Akkeren

In dit plan staan de maatregelen om de verkeerssituatie te in de wijk te verbeteren. Deze maatregelen gaat de gemeente de komende jaren (tot 2042) uitvoeren.  Belangrijk onderdeel is dat in de wijk het parkeren betaald wordt. Ook veranderen een aantal rijrichtingen in de wijk, en worden belangrijke fietsroutes gemaakt. Onder de Boompjes en het Jaagpad worden eenrichtingsverkeer. Het zware vrachtverkeer mag de wijk niet meer inrijden. Rond de Plusmarkt verandert ook de rijrichting van het vrachtverkeer, zodat het veiliger wordt voor fietsers. De Koningin Wilhelminaweg, de Wachtelstraat, Lazaruskade en Reigerstraat worden 30 km/u wegen. Er komen extra maatregelen om de omgeving rondom de scholen veiliger te maken.

Meer algemene informatie.