Verhalen uit de stad  | Nieuwe Park

Gert van Veldhuizen

Sinds 2015 werkt Gert als locatiedirecteur bij het Hoornbeeck in Gouda. Hiervoor reisde hij vanuit Gouda naar Rotterdam. Hij is namelijk een inwoner van Middenwillens. Dat hij nu fietsend naar werk kan, vindt hij heerlijk. Naast dat Gert als locatiedirecteur verantwoordelijk is voor de school, staat hij zelf ook nog graag voor de klas, vaak bij het volwassenonderwijs.

Hoe reizen de studenten naar het Hoornbeeck College?

“Ongeveer de helft van de studenten komt met de fiets naar school, vooral de studenten die in Gouda, Reeuwijk en omgeving wonen. De andere helft komt met de trein. Een deel hiervan pakt op het station de trein en een ander deel loopt vervolgens. Voor de laatste groep zou een busverbinding naar het bedrijventerrein waar het Hoornbeeck zit erg helpen. Hier is behoefte aan, ook bij andere bedrijven in de omgeving. Voor studenten is de OV-fiets te duur, die wordt ook niet betaald door het studentenreisproduct dat ze krijgen van de overheid.”

Wat is jullie beleid voor medewerkers als het gaat over mobiliteit?

Ons beleid is dat medewerkers zo veel mogelijk met OV en per fiets naar werk komen. We hebben pas een pilot gedaan waar we de volledige OV-kosten voor medewerkers hebben vergoed. Ik verwacht dat we hiermee doorgaan. Deze afspraak is namelijk aantrekkelijker dan wat we autogebruikers aanbieden. Daar vergoeden we namelijk niet de volledige kosten. Voor medewerkers hebben we ook een fietsregeling, waaronder een leasefiets en een renteloze lening voor de het kopen van een fiets. Er zijn medewerkers die op meer dan 15 KM wonen en de fiets pakken. We hebben zelfs een collega die Fietser van het Jaar is geworden. Zij fietst elke dag vanuit de Alblasserwaard, dat is zo’n 54km per dag! Het helpt het als je rolmodellen hebt in je organisatie en die het plezier uitstralen. Dit moedigt andere collega’s aan.”

Gert van Veldhuizen in de fietskelder van het Hoornbeeck College

“Ook doen we als Hoornbeeck College mee met maatregelen om de druk op de A20 te verminderen door de A20 te niet te gebruiken. Daar krijgen collega’s vervolgens spaartegoed voor om leuke dingen te kopen . Ook hebben we een intentieverklaring Verkeersonderneming Rotterdam ondertekend. Het doel hiervan is om mensen uit de auto op de fiets en het OV in te krijgen. De doelstelling was om 10% meer mensen van de auto naar de fiets of OV te krijgen. Dat is goed gelukt, ik schat in dat we in 2022 20% hebben gehad ten opzichte van 2019. Met mooi weer wordt het aantal fietsers en OV-reizigers groter. Bij voorkeur nemen we mensen aan die dichtbij wonen, zowel vanuit duurzaamheid als beschikbaarheid bij invallen.”

Wat speelt er op het bedrijventerrein? En wat speelt er op de school? 

“Het bedrijventerrein in Nieuwe Park West is het warmste stukje Gouda. We hebben hier het stedelijk hitte effect. We gaan nog groen aanleggen, o.a. sedumdaken om in de zomer te koelen. Maar het is een uitdaging. Het kost flink wat geld  om ons bedrijventerrein een stukje groener te maken. Daarnaast is de verkeerssituatie van fietsers op dit bedrijventerrein niet goed. Denk aan het smalle stukje fietspad op de Winterdijk of de smalle doorgang onder het spoor. Ook het kruispunt vlakbij het Hoornbeeck, het kruispunt bij de McDonalds, is gevaarlijk. Fietsers steken hier schuin over omdat de stoplichten voor de fietsers tegelijkertijd op groen staan. Als ze dit niet doen staan ze bij de volgende oversteek net voor een rood stoplicht.”

Wanneer is voor jou het VCP geslaagd? 

“Als zoveel mogelijk mensen fietsen of van het OV gebruik maken. Zorg er dan wel voor dat je fietsnetwerk op orde is. Leer bijvoorbeeld van andere steden die fietsstad van het jaar zijn geweest.”

“Daarnaast spreekt de focus op gezondheid en duurzaamheid ons als Hoornbeeck erg aan. Gezondheid en duurzaamheid zijn al jaren onderdeel van de burgerschapslessen. Daarnaast willen we als christelijke school zorgen voor de omgeving, het milieu. Studenten vragen hier echt om, denk bijvoorbeeld aan afval scheden. Dus hier sluit het VCP mooi bij aan.”