Verhalen uit de stad  | Nieuwe Park

John Hexspoor

John is een bekend gezicht in Nieuwe Park. Al een aantal jaar is hij actief in het wijkteam en hij is ook actief bij de VvE van zijn woning als penningmeester. Oorspronkelijk komt hij uit Delft, maar hij woont inmiddels al 50 jaar in Goud en het is de bedoeling om hier te blijven wonen. “Het is bevoorrecht wonen in Nieuwe Park. De locatie is fantastisch, je loopt zo de stad in, er is een schitterend park om de hoek en je fietst zo naar de Reeuwijkse Plassen. Gouda biedt zo veel in directe omgeving. Er is alleen ook een andere kant, want op de Kattensingel rijdt het verkeer té hard.”

Kan je Nieuwe Park beschrijven en wat er speelt?

"Nieuwe Park is een rustige wijk met een breed samengestelde bevolking, wat je ook terugziet in de woningen. Sinds kort zijn er ook tiny houses bij de Winterdijk. Er is een bepaalde grens voor hoe lang iemand daar mag wonen afhankelijk van wat iemands situatie is. Het Van Bergen IJzerdoornpark wordt zowel door de gemeente en het wijkteam onderhouden. We merken dat het, net als de rest van Gouda, zakt. Dat zien we wanneer het hard heeft geregend en de wandelpaden onder water staan. Dat heeft een effect voor de mensen die naar het station moeten via het park. In het park werken we als wijkteam ook aan de volière. Daarnaast is er ook buurtpreventie, met een appgroep, maar we hebben ook bijeenkomsten met de wijkagent. En het wijkteam publiceert ook 10 keer per jaar een wijkkrant.”

Hoe verplaats jij jezelf door Nieuwe Park en Gouda?

"Lopend en fietsend op de elektrische fiets. Het is in Gouda goed mogelijk om aan duurzame en gezonde mobiliteit te doen. Ik zie dit gedrag ook bij mijn buren. Alleen ligt op het moment de stoep open vanwege de bouw van een nieuwbouwproject, dus dat maakt de toegang naar het centrum wat lastiger. De (hybride) auto gebruik ik niet veel, dat vindt de accu overigens niet heel leuk. Met de trein ben je zo in de rest van de Randstad en heel Nederland doordat Gouda een intercity station is. En ook met de auto ben je vanuit Gouda zo op de A12 en A20.”


John Hexspoor in het Van Bergen IJzerdoornpark

Wanneer is voor jou het VCP geslaagd?

“De uitgangspunten van het VCP zijn goed. Je moet de binnenstad autoluw maken, je moet zorgen dat er andere mogelijkheden komen, denk aan deelvervoer. Wel raad ik aan om nog even kritisch na te denken over deelscooters. Ik begrijp ze een uitkomst zijn voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebieden rondom Gouda, maar op het moment worden ze te pas en te onpas neergezet. Daar maak ik mij zorgen over."

"De proef met de Veerstal was niet heel positief, alles stond vast op de singels. Voor de binnenstad is het heel fijn dat de Veerstal een fiets en wandelgebied zou zijn, maar het had grote gevolgen. Ook de Kattensingel afsluiten en alleen voor openbaar vervoer openhouden zie ik niet zitten."

"Op een aantal punten zou het fijn zijn als er gecontroleerd gaat worden. Bijvoorbeeld door een smileybord te plaatsen bij de Kattensingel om de snelheid om laag te krijgen en bij de verkeerssituatie bij het opgeknapte Stationsplein. Dat is een mooi project geweest, daar mag men trots op zijn! Er was op tijd ruimte om je mening te geven en er was regelmatig overleg. Er hangen alleen veel borden waardoor automobilisten nog wel eens de fout in gaan. Controleren zou helpen.”