17 april 2024

Gouda komt met een actieplan voor meer deelvervoer

Deelvervoer heeft veel voordelen. Zo betaal je alleen wanneer je er gebruik van maakt, heb je keuze uit veel verschillende type voertuigen en kan het er uiteindelijk voor zorgen dat er een stuk minder auto’s geparkeerd staan in de stad. In het Actieplan Deelvervoer staat beschreven hoe de komende 2 jaar gewerkt gaat worden aan de ambitie om deelvervoer te stimuleren in Gouda. Dit actieplan werd op 16 april 2024 door het college van B&W vastgesteld.

Wethouder mobiliteit Michel Klijmij-van der Laan: “Auto’s staan gemiddeld wel 96% van de tijd stil! Daarbij zien we dat er per jaar 2 voetbalvelden aan auto’s bij komen in Gouda. Daar is op een gegeven moment geen ruimte meer voor. Door met meerdere mensen een auto te delen, kunnen we dit aantal terugdringen. Een ander groot voordeel is dat je geen vaste lasten hebt aan een deelauto, zoals een verzekering of wegenbelasting. Ook is bijna de helft van de deelauto’s inmiddels elektrisch, wat ook nog eens beter is voor het milieu.”

Aanpak van het actieplan

In het Actieplan Deelvervoer staat hoe Gouda toewerkt naar een stadsbreed aanbod van deelvervoer. Nieuwbouwwijken en de wijken waar gereguleerd parkeren al is ingevoerd of binnenkort wordt ingevoerd hebben hierbij prioriteit. De gemeente houdt goed in de gaten hoe het gaat met het gebruik van de elektrische deelfietsen en onderzoekt of er ook elektrische deelbakfietsen in Gouda kunnen komen. De behoeften en wensen van inwoners en bezoekers wordt onderzocht, zodat het aanbod daarop afgestemd kan worden. Met een probeeraanbod en communicatie wordt deelvervoer in Gouda gestimuleerd.

Gebruik maken van deelvervoer

Op dit moment kan er al gebruik gemaakt worden van deelvervoer in Gouda. Er staan verschillende deelauto’s verspreid door Gouda. Op de website Start met delen staan verschillende kortingsacties. Een deelfiets kan ook een handig alternatief zijn. Gebruik een OV-fiets bij de stations of één van de elektrische deelfietsen van GO Sharing die te vinden zijn door heel Gouda.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad het Beleidskader Deelvervoer vast op 12 april 2023. In dit beleidskader staan de afwegingen voor de verschillende vormen van deelvervoer beschreven. Die uitgangspunten en keuzes zijn verder uitgewerkt in concrete actiepunten in het Actieplan Deelvervoer. Dit actieplan is nu door het college van B&W vastgesteld.