23 april 2024

Provincie doet onderzoek naar doorfietsroutes

In september 2023 heeft Provincie Zuid-Holland onderzoek laten doen naar het gedrag en de beleving van fietsers op de doorfietsroute Gouda-Alphen aan den Rijn.

De provincie kan hiervan leren en samen met de gemeenten verbeteringen aanbrengen. We willen dat iedereen snel, veilig en makkelijk van A naar B kan fietsen. Het doel is om het groeiende aantal fietsers veilig en vlot te laten fietsen, én automobilisten te verleiden om voor de kortere ritjes de fiets te pakken. Dat is niet alleen goed voor de bereikbaarheid, maar ook voor het milieu en onze gezondheid. Het samen met gemeenten ontwikkelen van doorfietsroutes draagt hieraan bij.

Doorfietsroutes zijn aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsverbindingen die woon- en werkgebieden met elkaar verbinden. Bestaande fietspaden worden vaak verbeterd, bijvoorbeeld door scherpe bochten te verbreden, klinkers te vervangen door asfalt en de fietser waar mogelijk voorrang te geven. Waar nodig worden nieuwe stukken fietspad aangelegd.

 

Resultaten onderzoek traject Gouda-Alphen aan den Rijn

Gemiddeld beoordelen de fietsers de fietsroute met een 6,9. De onderdelen ‘technische en beheersaspecten’ (6,8) en ‘directheid en breedte’ (6,8) krijgen de hoogste scores. Gevolgd door de veiligheid (6,7) en de doorstroming (6,7). De aantrekkelijkheid van de route krijgt de laagste beoordeling (6,6). De aantrekkelijkheid van de route buiten de bebouwde kom kreeg een 7,4. De aantrekkelijkheid van de route bij schemer/donker krijgt echter van alle aspecten de laagste beoordeling (5,9). Als sterke punten van de fietsroute noemen fietsers onder andere de mooie omgeving, dat er weinig ander verkeer is en er weinig verkeerslichten zijn.

Fietsers gaven verder aan zich over het algemeen ontspannen (65%) en alert (60%) te voelen, en vertrouwden ze erop via deze route op tijd op hun bestemming te komen (60%).

 

Ontwikkelen doorfietsroute

Provincie en gemeenten betrekken deze adviezen bij de uitwerking van de plannen voor de doorfietsroute Gouda-Alphen aan den Rijn. Zij zien verbeterpunten op het vlak van veiligheid, comfort en de mogelijkheid om vlot door te kunnen fietsen.