3 april 2024

Maatregelenpakket ondersteunt ondernemers bij emissievrije Goudse binnenstad

Om de historische binnenstad van Gouda leefbaarder en schoner te maken, wordt het centrum van Gouda stapsgewijs een nul-emissiezone voor de stadslogistiek. Dat betekent dat onder meer de bevoorrading en pakketbezorging op termijn zonder uitstoot van schadelijke stoffen moet gebeuren. Om ondernemers te ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van de nul-emissiezone, heeft de gemeente een maatregelenpakket vastgesteld.

Wethouder mobiliteit Michel Klijmij-van der Laan: “De nul-emissiezone gaat zorgen voor een schonere en aantrekkelijkere binnenstad voor bewoners en bezoekers. We zijn ons ervan bewust dat de maatregel voor onze ondernemers een verandering is met de nodige impact. Daarom is gewerkt aan het opstellen van een gevarieerd pakket aan maatregelen om voor zoveel mogelijk ondernemers relevant te zijn. Ik ben blij dat hierbij ook gekeken wordt naar concepten als de stadshub. Hierdoor hoeven ondernemers mogelijk zelf niet te investeren in ander vervoer en verminderen we het aantal ritten in de binnenstad.”

Voor wie geldt de nul-emissiezone?

De groep Goudse ondernemers die vanaf 1 januari 2025 te maken krijgt met de nul-emissiezone is divers. Een deel van de ondernemers maakt gebruik van de diensten van de pakketbezorgers, terwijl andere ondernemers gebruik maken van eigen voertuigen. Ondernemers die overstappen op emissieloos vervoer kunnen gebruikmaken van een probeeraanbod voor emissieloze bestelbussen, cargobikes of lichte elektrische vrachtvoertuigen. Ook de gezamenlijke aanschaf van een elektrische bestelauto kan financieel ondersteund worden vanuit de gemeente. Verder worden er specifieke maatregelen uitgewerkt voor marktkooplieden.

Samen met ondernemers naar een emissievrije binnenstad

Ondernemers kunnen gebruik blijven maken van gratis adviesgesprekken van de Logistiek Makelaar. Ook wordt er verkend of grote bedrijven en instellingen in Gouda hun goederenstromen kunnen bundelen en gezamenlijk de logistiek kunnen inkopen. Zo zijn er minder ritten nodig. Daarnaast wordt een subsidieregeling opzet voor eigen ideeën van ondernemers. Voor het Goudse MKB verruimt de gemeente haar bestaand duurzaamheidsfonds, zodat er zachte leningen aan ondernemers kunnen worden verstrekt voor de aanschaf van nul-emissie bestel- en vrachtvoertuigen.

Stadsdistributiehub

In de komende maanden wordt een aanbesteding opgezet waarmee de gemeente ondernemers wil uitdagen om met ondersteuning van de gemeente een stadshub te realiseren. De gemeente nodigt marktpartijen uit hiervoor een plan van aanpak te maken en die uit te voeren. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een meer regionale distributiehub.

Om de nul-emissiezone vanaf 1 januari 2025 in te kunnen laten gaan en de borden te plaatsen, is een verkeersbesluit nodig. Tot en met 6 maart was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze worden meegenomen om tot een definitief besluit te komen.

 

Foto: Astrid den Haan